L’Alberto – racconto di Davide Re

L’autostrada dei Laghi, che una volta la purtàva i milanés in villeggiatura, la partìss da la metropoli e la pónta drìzz in direziùn dul Monte Rosa. ‘Ndi bèi giurnàa de ciél seren, adès, i pendolari póden vidée la só figùra bianca e negra, bèla granda in mèzz al parabrèzza rosa de l’uràri de turnàa a…

Continue Reading